הודעה על פי חוק נתוני אשראי

הודעה על פי חוק נתוני אשראי

לקוח יקר, 

בהתאם לדרישות החוק נבקש לעדכנך כי במסגרת פעולות מכר והצעות שיווקיות ומעת לעת ולצורך התאמת הצעות לשירותים ו/או מוצרים תקבל גולן טלקום חיווי אשראי כהגדרתו בחוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016 ("החוק"). 

בהתאם לחוק, קבלת חיווי האשראי כרוכה בקבלת נתוני אשראי ממאגר נתוני האשראי שהוקם על פי החוק והמנוהל על ידי בנק ישראל.

קבלת נתוני האשראי תבוצע על ידי לשכת אשראי מוסמכת ובעלת רישיון שירות נתוני אשראי. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר בנק ישראל.